Переводы

Piękny jest ruski gród Kaługa..., Dziecięciem jest Rosjanin wciąż..

2008, Jerzy Czech

(Dimitrij Prigow:) Piękny jest ruski gród Kaługa..., Dziecięciem jest Rosjanin wciąż..; Pod Orłem, pomnę, hen, przed laty..., Znaszli ten kraj? Co, nie znasz go li?... Jerzy Czech Nota pt. W brzuchu wieloryba. (Tł. Jerzy Czech.) In: Borussia, 2008, nr 44–45, s. 227–228.

Życie artysty: Bywa, że sobie z losu szydzę...

2000, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) Życie artysty: Bywa, że sobie z losu szydzę...; Ta kura bardzo jest niesmaczna...; List ze starożytnej Grecji do starojapońskiego przyjaciela; Na brzegach Newy pana dzisiaj z rana...; Bywa , że sobie z losu szydzę...; Rzeźbiarzy dwóch zaskoczył groźny żywioł...; Mój chłopczyku, mój pionierze...; Tu, przy słupie ostatecznie... (Tł. Jerzy Czech.) In: Kresy, nr 41, 1/2000, s. 247–249.

Myśli o życiu i śmierci: Dziwnie się patrzy na Chińczyka...

1998, Jerzy Czech

Prigow Dymitr:) Myśli o życiu i śmierci: Dziwnie się patrzy na Chińczyka...; Nie, nie od strasznych ran pomrzemy...; Znowu zabito prezydenta...; Skaczą panny, skaczą młode...; Jadłem szaszłyk z apetytem...; Daj szafot, Dżim, na szczęście szafot daj...
Nota biograficzna Jerzego Czecha. (Tł. Jerzy Czech.) In: Gazeta Malarzy i Poetów, 1998, nr 3, s. 12–13.

Gdy Lach, co Pana ukrzyżował...

1997, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) Gdy Lach, co Pana ukrzyżował... (Tł. Jerzy Czech.) In: Wiadomości Rosyjskie i Inne, 1997, nr 1, s. 6.

W bufecie Domu Literata

1997, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) W bufecie Domu Literata. (Tł. Jerzy Czech.) In: Wiadomości Rosyjskie i Inne, 1997, nr 1, s. 3.

Moskwa i Moskale: Przedmowa

1996, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) Moskwa i Moskale: Przedmowa; Mróz był siarczysty gdy potężnych dymów...; Cóż Moskwa – ona na to właśnie Moskwą...; Kogóż to w Moskwie przez wieki nie było...; Kiedyś wilczycą jeszcze była Moskwa...; A oto Moskwa mojej już epoki...; Cóż Moskwa – nie jest ptakiem ni dziewczyną...; Kiedy, o Moskwo, wierne twoje syny...; Zważ, bracie Orłow, nie żyjemy wiecznie... (Tł. Jerzy Czech.) In: Czas Kultury, 1996, nr 2, s. 42–43.

Z cyklu Moskwa i Moskale

1994, Jerzy Czech

(Prigow Dmitrij:) Z cyklu Moskwa i Moskale: Śliczna jest moja starożytna Moskwa...; Gdy w świecie gdzieś trwały aresztowania...; Czasami znów obrazy niewesołe...; Wiersze o Mylycancie: Mylycant się przechadza srogi...; Gdy świat się zacznie wić w agonii...; Wróbla - Katullus, gila....; Bitwa za oceanem. (Tł. Jerzy Czech.) In: Literatura na Świecie, 1994, nr 7/8, s. 136–142.

I śmiercią nieprzyjacioły przemógł (proza)

1993, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) I śmiercią nieprzyjacioły przemógł (proza). (Tł. Jerzy Czech.) In: Kresy, 1993, nr 15, s. 100–101.

Woroszyłow i koń... Gdy raz w garmażerii....

1993, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) Woroszyłow i koń... Gdy raz w garmażerii.... (Tł. Jerzy Czech.) In: Czas Kultury, 1993, nr 4, s. 56–57.

By stan wojenny w pełni był udany...

1992, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) By stan wojenny w pełni był udany... (Tł. Jerzy Czech.) In: Jerzy Czech: Prigow - dysydent czy jajcarz? In: Czas Kultury 6, 1992, s. 90–93.

Dwadzieścia opowiadań o Stalinie

1992, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) Dwadzieścia opowiadań o Stalinie (I-XX) (proza). (Tł. Jerzy Czech.) In: Czas Kultury, 1992, nr 38, s. 28–31.

Mściciel wielkokamienny

1992, Jerzy Czech

(Dymitr Prigow:) Mściciel wielkokamienny. (Tł. Jerzy Czech.) In: Obieg, 1992, nr 11–12, s. 30–31.

Delegatka z Wyspy Wasilewskiej

1991, Jerzy Czech

(Prigov Dmitrij:) Delegatka z Wyspy Wasilewskiej; Z cyklu Moskwa i Moskale: Kogóż to w Moskwie przez wieki nie było...; Na naszą Moskwą znów Polacy walą...; Czy Estończycy lub Litwini...; Gdy los mnie raz zagnał do miasta Kaługi...; Gdy w USA przypadkiem przebywałem... (Tł. Jerzy Czech.) In: Easy Rider, 1991, nr 3–4, s. 12–13

Konserwatyzm jako forma opozycji

1991, Jerzy Czech

(Prigow Dmitrij:) Konserwatyzm jako forma opozycji (artykuł). (Tł. Jerzy Czech.) In: Res Publica 1991 nr 6 s. 18–27.

Płacze brzemienna primabalerina...

1991, Jerzy Czech

(Prigov Dymitr:) Płacze brzemienna primabalerina...; Wspominam owe dni...
(Tł. Jerzy Czech.) In: Twórczość, 1991, nr 3, s. 49.

Szczęśliwa gwiazda poezji rosyjskiej (proza)

1991, Jerzy Czech

(Prigow Dmitrij:) Szczęśliwa gwiazda poezji rosyjskiej (proza). (Tł. Jerzy Czech.) In: Źródło: Tygodnik Literacki, 1991, nr 22/23, s. 13–14.

Wiecznie żywy

1991, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) Wiecznie żywy; Opowieść o trzykrotnym bohaterze Związku Radzieckiego Aleksiejewie; Przedmowa; Delegatka z Wyspy Wasiliewskiej. (Tł. Jerzy Czech.) In: Literatura, 1991, nr 10, s. 27–29

Z cyklu Moskwa i Moskale: Gdy na tym miejscu starożytny Rzym...

1991, Jerzy Czech

(Prigow Dmitrij:) Z cyklu Moskwa i Moskale: Gdy na tym miejscu starożytny Rzym...; Na Moskwę znów Polacy hurmą walą...; Czy Estończycy lub Litwini...; Chcąc precz odegnać smutek wszelki...; Gdy o przyszłości poezji rozmyślam.... (Tł. Jerzy Czech.) In: Res Publica, 1991, nr 6, s. 42–43

Kulikowe pole

1990, Jerzy Czech

(Prigow Dymitr:) Kulikowe pole; Nasz Anatolij Karpow pokonał dziś wroga...; Traktor w polu – pyr-pyr-pyr...; A kiedy przybrał kształt mocy niebieskiej...; A kiedy nasz Mylycant stoi na posterunku...; Postać Reagana w literaturze radzieckiej. (Tł. Jerzy Czech.) In: Powściągliwość i Praca, 1990, nr 12, s. 10–11.